Văn bản của UBND TP Hà Nội về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Theo chỉ đạo, học sinh Tiểu học trên địa bàn Thành phố Hà Nội sẽ trở lại trường học từ ngày 02/03/2021 (Thứ Ba).
Trường Tiểu học Dịch Vọng A trân trọng thông báo tới các quý vị phụ huynh và các em học sinh!

Bài viết liên quan