THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC NHẰM ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Căn cứ công văn số 336/UBND-KGVX ngày 31/01/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, choongd dịch bệnh COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021. 

Trong thời gian nghỉ học, nếu học sinh ho, sốt, ốm thì phụ huynh vui lòng thông báo cho giáo viên chủ nhiệm cụ thể tình hình để nhà trường nắm bắt và báo cáo cấp trên. Trân trọng!

Bài viết liên quan