28/02/21  Tin tức - Sự kiện  77
Theo chỉ đạo, học sinh Tiểu học trên địa bàn Thành phố Hà Nội sẽ trở lại trường học từ ngày 02/03/2021 (Thứ Ba).Trường Tiểu học Dịch Vọng A trân trọng thông báo tới các quý vị phụ huynh và các em học sinh!
 01/02/21  Tin tức từ Sở  121
Căn cứ công văn số 336/UBND-KGVX ngày 31/01/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, choongd dịch bệnh COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021. Trong thời gian nghỉ học, nếu ...