LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC DỊCH VỌNG A

 

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

Năm học 2020 - 2021

 

Ngày

Môn

Khối

Thời gian

Ghi chú

28/4/2021

Khoa học

4, 5

Tiết 1

 

29/4/2021

Sử - Địa

4, 5

Tiết 1

 

07/5/2021

Tiếng Việt (Viết)

1, 2, 3, 4

Buổi sáng: Tiết 1, 2

 

Tiếng Việt (Đọc - Hiểu)

1, 2, 3, 4, 5

Buổi chiều: Tiết 5, 6

 

10/5/2021

Toán

1, 2, 3, 4

Buổi chiều: Tiết 5

 

11/5/2021

Toán

5

Buổi sáng: Tiết 1, 2

 

Tiếng Việt (Viết)

5

Buổi sáng: Tiết 3, 4

 

Lưu ý:

 - Các môn chuyên biệt, giáo viên cho kiểm tra theo TKB của lớp, bắt đầu từ tuần 31 đến trước ngày 11/5/2021

 

                                                                               Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

                                                                                              BAN GIÁM HIỆU

Bài viết liên quan