Monday, 04/12/2023 - 06:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Dịch Vọng A
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020 - 2021 của trường Tiểu học Dịch Vọng A

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020 – 2021

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ GDĐT;

Căn cứ Công văn số 531/UBND-KGVX ngày 18/02/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Công văn 1363/SGD&ĐT-QLT ngày 06/5/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020 - 2021;

Căn cứ kế hoạch số 11/KH-PGD ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy về việc tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020 - 2021;

Căn cứ vào tình hình cơ sở vật chất và kết quả điều tra số học sinh trên địa bàn phường cũng như chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020 - 2021 được UBND quận Cầu Giấy phê duyệt;

Trường Tiểu học Dịch Vọng A xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 – 2021 như sau:

1. Chỉ  tiêu và khu vực tuyển sinh:

1.1. Số lớp: 11 lớp

1.2. Tổng số học sinh: 539 học sinh

1.3. Đối tượng đăng kí tuyển sinh: Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2014) có hộ khẩu tại phường Dịch Vọng Hậu. 

          * Những trường hợp đặc biệt: Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.  

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

3. Hình thức tuyển sinh: Có 2 hình thức tuyển sinh:

- Đăng kí tuyển sinh trực tuyến

- Tuyển sinh trực tiếp

3.1. Tuyển sinh trực tuyến: Quy trình tuyển sinh trực tuyến thực hiện như sau:

Bước 1: Lấy mã số tuyển sinh

Trước ngày 01/07/2020, cha mẹ học sinh có con vào học lớp 1 năm học 2020 - 2021 tự liên hệ với trường Mầm non (nơi học sinh học năm học 2019 - 2020) để lấy Mã số tuyển sinh (kèm mật khẩu) của con em mình.

Bước 2: Đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 03/8/2020, sau khi nhận được mã số tuyển sinh, cha mẹ học sinh đăng kí tuyển sinh trực tuyến cho con qua Internet tại trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/.

Bước 3: Hoàn thiện đăng ký tuyển sinh

Sau khi nhập các thông tin, cha mẹ học sinh nhập địa chỉ email cá nhân, phần mềm tuyển sinh sẽ gửi kết quả đăng kí tuyển sinh và mẫu đơn theo địa chỉ email cha mẹ học sinh đã cung cấp. Đề nghị cha mẹ học sinh in Giấy nhập học (từ hệ thống tuyển sinh đã chuyển vào mail cá nhân mà CMHS đã đăng ký) để nộp cùng hồ sơ theo lịch thông báo của nhà trường.

Bước 4: Nộp hồ sơ

Với những trường hợp đã đăng kí tuyển sinh trực tuyến hợp lệ, phụ huynh trực tiếp đến nộp hồ sơ (danh mục hồ sơ như quy định ở mục 4) cho nhà trường từ ngày 04/8/2020 đến hết ngày 07/8/2020 (Theo lịch kèm theo).

* Lưu ý;

- Cha mẹ học sinh sử dụng phần mềm tuyển sinh trực tuyến để đăng kí tuyển sinh cho con trong trường hợp học sinh thuộc diện tuyển sinh đúng tuyến.

- Những trường hợp đăng ký tuyển sinh trước thời gian đã quy định hệ thống sẽ tự xóa, cha mẹ học sinh phải đăng kí lại trong khoảng thời gian đã quy định.

- Với mỗi mã số tuyển sinh, cha mẹ học sinh chỉ được phép đăng kí vào một trường và chỉ được đăng kí duy nhất một lần.

- Trong thời gian đăng kí tuyển sinh trực tuyến theo quy định, nếu cha mẹ học sinh có nhu cầu, có thể đến trường (trong giờ làm việc) để được bộ phận tuyển sinh của nhà trường hỗ trợ.

3.2. Tuyển sinh trực tiếp:

          - Những trường hợp học sinh thuộc diện đúng tuyến nhưng không đăng kí được trên Hệ thống tuyển sinh trực tuyến, cha mẹ học sinh đến trường để được đăng kí tuyển sinh trực tiếp.

- Thời gian tuyển sinh trực tiếp: từ ngày 13/8/2020 đến hết ngày 15/8/2020.

* Lưu ý: Cha mẹ học sinh đến tuyển sinh trực tiếp cho con tại trường đề nghị chuẩn bị:

- Mã số tuyển sinh + mật khẩu.

- Hồ sơ tuyển sinh (theo quy định ở mục 4).

4. Hồ sơ tuyển sinh:

Hồ sơ học sinh vào lớp 1 bao gồm:

- Đơn xin học (Giấy nhập học) (theo mẫu);

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

- Hộ khẩu bản photo (không cần công chứng);

- Hộ khẩu bản chính (để đối chiếu)

Sau ngày 15/8/2020, nếu tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao, từ ngày 18/8/2020 đến ngày 20/8/2020, nhà trường sẽ tuyển bổ sung học sinh, sau khi được sự đồng ý của Phòng GD&ĐT và UBND Quận Cầu Giấy.

5. Chế độ báo cáo:

          - Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh, tờ trình và danh sách Hội đồng tuyển sinh gửi về phòng GD&ĐT Cầu Giấy trước ngày 19/6/2020.

          - Họp Hội đồng tuyển sinh:

          + Lần 1: Ngày 15/7/2020: Họp hỗ trợ chạy thử nghiệm hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến (ngày 19 - 21/7/2020);

          + Lần 2: Ngày 31/7/2020: Hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến (từ 01 - 03/8/2020), thu hồ sơ trực tuyến (ngày 04 - 07/08/2020), hỗ trợ tuyển sinh trực tiếp (13 - 15/8/2020);

          + Lần 3: Ngày 16/8/2020:  Rút kinh nghiệm sau tuyển sinh.

- Báo cáo số liệu tuyển sinh về phòng GD&ĐT theo lịch:

          + Ngày 16/8/2020: Báo cáo tuyển sinh lần 1

          + Ngày 22/8/2020: Báo cáo tuyển sinh lần 2

          Ngoài báo cáo định kỳ, hàng ngày báo cáo số liệu tuyển sinh về Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy trước 16h00 qua địa chỉ Email của tổ Tiểu học.

6. Tổ chức thực hiện

          - Nhà trường phối hợp với UBND và Công an phường Dịch Vọng Hậu trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi vào 1.

          - Tham gia đầy đủ Hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GDĐT quận Cầu Giấy tổ chức.

          - Xây dựng kế hoạch, phương án tuyển sinh; Gửi tờ trình và danh sách Hội đồng tuyển sinh của nhà trường cho Phòng GDĐT ra quyết định thành lập.

          - Công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường, trên trang Web và phương tiện thông tin của UBND phường Dịch Vọng Hậu trước khi tuyển sinh ít nhất 15 ngày.

          - Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến

          - Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập Tổ công tác hỗ trợ và phân công nhiệm vụ tuyển sinh.

          - Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn, thắc mắc của cha mẹ học sinh trong công tác tuyển sinh. Công khai số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ công tác tuyển sinh.

          - Tổ chức tiếp nhận hồ sơ của học sinh: kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt là sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh ... trong Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, dữ liệu tuyển sinh trực tuyến (nếu có).

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 của trường Tiểu học Dịch Vọng A năm học 2020 - 2021, nhà trường báo cáo với Lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy và thông báo tới lãnh đạo Uỷ ban nhân dân phường Dịch Vọng Hậu cùng các bậc phụ huynh trên địa bàn phường để phối hợp thực hiện tốt./.

Nơi nhận:

  - Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy;                               

  - UBND phường Dịch Vọng Hậu;

  - Lưu: VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Ngô Thị Bích Thủy

 

 

 

 

 

 

Lịch thu hồ sơ của Hội đồng tuyển sinh trường Tiểu học Dịch Vọng A

Năm học 2020 – 2021

 

Để thuận lợi cho công tác tuyển sinh của nhà trường cũng như giảm thiểu thời gian chờ đợi của các bậc phụ huynh, trường Tiểu học Dịch Vọng A sắp xếp lịch thu hồ sơ đối với những trường hợp đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến hợp lệ như sau: 

 

NGÀY

Tổ dân phố

04/8/2020

Tổ 1, 2, 3, 4, 5

05/8/2020

Tổ 6, 7, 8, 9, 10

06/8/2020

Tổ 11, 12, 13, 14, 15

07/8/2020

Tổ 16, 17, 18, 19,

 Tòa nhà (Sky Park Residence)

10/8/2020

- Kiểm tra thông tin tuyển sinh;

- Chỉnh sửa, bổ sung dữ liệu học sinh vào hệ thống

11/8/2020

12/8/2020

 

Quý phụ huynh có thể xem thêm Tài liệu hướng dẫn CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến trong file đính kèm


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Nguồn:tieuhocdichvonga.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 31
Hôm qua : 153
Tháng 12 : 783
Năm 2023 : 63.008