28/02/21  Tin tức - Sự kiện  205
Theo chỉ đạo, học sinh Tiểu học trên địa bàn Thành phố Hà Nội sẽ trở lại trường học từ ngày 02/03/2021 (Thứ Ba).Trường Tiểu học Dịch Vọng A trân trọng thông báo tới các quý vị phụ huynh và các em học sinh!
 01/02/21  Tin tức từ Sở  219
Căn cứ công văn số 336/UBND-KGVX ngày 31/01/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, choongd dịch bệnh COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021. Trong thời gian nghỉ học, nếu ...
 17/09/20  Thông báo mới  2894
Từ ngày 20/7/2020 Sổ liên lạc điện tử PINO đã ngừng hoạt động, để theo dõi quá trình học tập của con ở trường quý phụ huynh vui lòng cài đặt ứng dụng eNetViet theo hướng dẫn dưới đây.