07/11/18  Gương mặt tiêu biểu  646
Ai đã từng tiếp xúc với cô Hà đều nhận thấy cô là người thông minh, sáng tạo và nhiệt huyết với nghề. Chính điều đó đã làm cho các bậc phụ huynh luôn tin yêu và thật sự an tâm khi gửi gắm con em mình cho cô. Mặc dù là giáo viên văn hóa nhưng cô Hà có trình độ về công nghệ thông tin rất tốt nên mọi ...
 18/09/15  Gương mặt tiêu biểu  612
Điều lệ này quy định về Ban đại diện cha mẹ học sinh bao gồm: tổ chức và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; trách nhiệm quản lý Ban đại diện cha mẹ học sinh.