11/05/21  Gương mặt tiêu biểu  158
Bài tham gia cuộc thi viết về tấm gương điển hình tiên tiến, “Người tốt việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước quận Cầu Giấy năm 2021
 11/05/21  Gương mặt tiêu biểu  142
Bài tham gia cuộc thi viết về tấm gương điển hình tiên tiến, “Người tốt việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước quận Cầu Giấy năm 2021
 11/05/21  Gương mặt tiêu biểu  150
Bài tham gia cuộc thi viết về tấm gương điển hình tiên tiến  “Người tốt việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy năm học 2020-2021