Về việc Thi Tiếng Anh trên mạng Internet cấp Thành phố Năm học 2014 - 2015

Thực hiện công văn số 297/PGD-VP ngày 11/11/2014 của phòng GD&ĐT Cầu Giấy về việc hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cho học sinh TH, THCS năm học 2014-2015, trên cơ sở kết quả học sinh dự thi...

Tài liệu đính kèm: Tải về

TRƯỜNG TIỂU HỌC DỊCH VỌNG A

 

Hà Nội, ngày 03  tháng 03 năm 2015


THÔNG BÁO

Về việc Thi Tiếng Anh trên mạng Internet cấp Thành phố

Năm học 2014 - 2015

Thực hiện công văn số 297/PGD-VP ngày 11/11/2014 của phòng GD&ĐT Cầu Giấy về việc hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cho học sinh TH, THCS năm học 2014-2015, trên cơ sở kết quả học sinh dự thi cấp Quận  ngày 10/01/2015, Phòng Giáo dục đào tạo Cầu Giấy đã chốt danh sách học sinh thi cấp Thành phố. Vậy nhà trường xin thông báo kế hoạch thi Tiếng Anh trên mạng Internet cấp Thành phố  như sau:

1. Đối tượng tham gia:

- Học sinh Khối 5 theo danh sách thông báo của phòng GD&ĐT Cầu Giấy gửi (Có danh sách kèm theo).

2. Thời gian:

- Ngày thi: Thứ bảy ngày 07/03/2015

- Thời gian thi cụ thể: Từ 8h30 đến 9h00

* Yêu cầu: Học sinh có mặt trước thời gian thi 30 phút

3. Địa điểm:

                       Trường Tiểu học Nghĩa Tân

Vậy, nhà trường thông báo tới các đồng chí giáo viên chủ nhiệm, các bậc phụ huynh và các em học sinh để phối hợp thực hiện.

*Lưu ý: Nội dung thông báo này được niêm yết tại Bảng tin và đăng trên trang Web của trường.

Nếu có vướng mắc, phụ huynh có thể liên hệ với giáo viên Tiếng Anh phụ trách khối theo số điện thoại:

Khối 5: Cô Vũ Minh Nguyệt ( 0917879939)

Bài viết liên quan