Văn bản của UBND TP Hà Nội về việc học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, học sinh tiểu học trên địa bàn Thành phố tạm dừng đến trường từ ngày 17/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021 nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bài viết liên quan