Triển khai cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về lịch sử 90 năm Đảng bộ Thành phố và truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội"

Tài liệu đính kèm: Tải về

        Thực hiện công văn số 497-CV/HĐĐ của Hội đồng Đội quận Cầu Giấy, trường Tiểu học Dịch Vọng A triển khai cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về lịch sử 90 năm Đảng bộ Thành phố và truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội". Toàn bộ thông tin chi tiết về cuộc thi có trong file đính kèm.

HD44.pdf

Bài viết liên quan