HƯỚNG DẪN VỀ HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ Trường tiểu học, trường Tiểu học Dịch Vọng A  xin hướng dẫn quý phụ huynh về hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển trường. 

Mời quý phụ huynh đọc Công văn số 347/HD-DVA

 

 

Bài viết liên quan