LỊCH THI HỌC KỲ II (NĂM HỌC 2018-2019)

TRƯỜNG TIỂU HỌC DỊCH VỌNG A

THÔNG BÁO

   LỊCH THI HỌC KÌ II – Năm học: 2018 - 2019

STT

MÔN THI

KHỐI THI

NGÀY THI

1

Khoa học

 

4 ; 5

Sáng thứ 5 ngày 25/04/2019

2

Lịch sử + Địa lý

 

4 ; 5

Sáng thứ 6 ngày 26/04/2019

4

Tiếng Việt

1;2;3;4;5

+ Sáng thứ 2 ngày 06/05/2019 thi phần đọc hiểu khối 1;2;3;4;5

+ Chiều thứ 2 ngày 06/05/2019 thi viết khối 1;2;3;4

5

Toán

1; 2; 3; 4

Sáng thứ 3 ngày 07/05/2018

 

6

Toán + Tiếng Việt (Phần thi viết)

 

5

Sáng 03/5/2019 (Thi theo lịch của PGD) 

+ Ca 1: Thi Toán

+ Ca 2: Thi Tiếng Việt (Phần viết)

 

* Lưu ý: Các môn Âm nhạc, Thể dục, Mĩ thuật, Tin học, Tiếng Anh: Thi trong tuần 33 + Tuần 34

                                                       

 

Bài viết liên quan