Cô giáo Tạ Thị Thương Thương đạt giải Nhì hội Thi "Cô giáo Tài năng duyên dáng" cấp Thành phố