Thứ tư, 30/11/2022 - 00:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Dịch Vọng A
  • Trường: Tiểu học Dịch Vọng A; Giáo viên: Trần Thị Hoa Mai; Khối 1; Môn: Toán; Bài: Phép cộng trong phạm vi 3
  • Trường: Tiểu học Dịch Vọng A; Giáo viên: Hoàng Thị Mai Lâm; môn Tiếng Việt lớp 1, bài 28
  • Trường: Tiểu học Dịch Vọng A; Giáo viên: Trần Thị Hoa Mai; Khối: 1; Môn: Toán; Bài: Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3
  • Trường Tiểu học Dịch Vọng A, Giáo viên: Nguyễn Thị Hoa, Môn: Khoa học - Lớp 5, Bài: Cao su
  • Trường Tiểu học Dịch Vọng A, Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Loan, Môn: Tập đọc - Lớp 4, Bài: Trung thu độc lập
  • Trường: Tiểu học Dịch Vọng A, Giáo viên: Trần Thị Hải, Môn: Tin học - Lớp: 4, Bài: Vẽ hình chữ nhật - Hình vuông
  • Trường: TIểu học Dịch Vọng A, Giáo viên: Tạ Quỳnh Dung, Môn: Toán lớp 2, Bài: Ngày - tháng
  • Giáo án Bài 11, môn Thủ công lớp 1 Trường: Tiểu học Dịch Vọng A Giáo viên: Hoàng Thị Mai Lâm 
  • Trường: Tiểu học Dịch Vọng A, Môn: Tự nhiên xã hội
Tài nguyên